UNICEF - Estudi sobre com les empreses actives a la regió MENA es comprometen a donar suport a l'educació, la participació dels joves, les habilitats dels joves i l'ocupabilitat

Argelia,Egipte,Líbia,Marroc,Tunísia
2022-2023

GlobalCAD va desenvolupar un estudi per a recolzar la identificació d’empreses, sectors comercials o plataformes de múltiples parts interessades que brinden oportunitats estratègiques perquè UNICEF busqui aliances o participi per a promoure el treball d’UNICEF en educació, participació dels joves, capacitació dels joves i ocupabilitat dels joves.

En concret, aquest treball va implicar:

Emprendre una revisió exhaustiva de quina i com estan fent actualment les empreses clau, els sectors empresarials i les plataformes empresarials de múltiples parts interessades a la regió MENA per a donar suport a aquestes àrees programàtiques

Dissenyar un procés consultiu per a comprometre's amb empreses clau, sectors comercials i plataformes de múltiples parts interessades per a avaluar les activitats actuals i el seu impacte, avaluar l'interès de les parts interessades per treballar amb UNICEF per a accelerar el progrés en qüestions que afecten els joves (nens sense escolaritzar) , alta desocupació juvenil, falta d'alineació de les habilitats amb els requisits del mercat laboral, disparitats de gènere en l'accés al mercat laboral, etc.) i entendre quines serien les consideracions importants per a aquestes parts interessades en establir aliances amb UNICEF