Suport general a l'agenda de Medi ambient de la UpM

2018-2021

L’objectiu del projecte és proporcionar assistència tècnica a la Divisió de Medi ambient i Economia Blava de la Secretaria de la Unió per al Mediterrani. Això inclou la implementació de l’agenda de l’economia blava i la promoció de l’elaboració de les agendes de la UfM post2020per al medi ambient i l’economia blava en col·laboració amb l’agenda del canvi climàtic i d’acord amb les indicacions dels països membres de la UpM.

Foto: Visual Hunt

Suport tècnic a l'agenda de Medi ambient l'agenda de l'Economia Blava en termes d'assistència a iniciatives, programes i projectes de la UpM.

Suport tècnic a l'agenda i l'expedient del Clima, inclosa la descripció i avaluació de les Contribucions Determinades Nacionals a nivell del Mediterrani i assistència per al Grup de Treball sobre el Medi ambient i el Canvi Climàtic