ONU Dones / UNCCD - Generació d'ingressos sensible al gènere i ocupació verda oportunitats de creació al Sahel d'Àfrica Central i Occidental

GlobalCAD, en consorci amb La Fabriqui, va dur a terme una recerca que tenia com a objectiu identificar ocupacions verdes d’alt impacte al Sahel d’Àfrica Central i Occidental i mesures perquè les dones accedeixin a ells. Aquest estudi es va centrar en les oportunitats d’ocupació verda per a les dones en activitats comercials i per a empreses dirigides per dones a Burkina Faso i el Senegal.

Per a això, es van desenvolupar les següents tasques:

  • mapatge d’oportunitats existents i potencials per a treballs verds i activitats generadores d’ingressos en l’economia verda al Senegal i Burkina Faso;
    identificació i comprensió dels impulsors i barreres que enfronten les dones per a accedir a treballs verds i activitats generadores d’ingressos en l’economia verda en tots dos països;
    identificació de solucions operatives per a promoure l’accés de les dones a ocupacions verdes que puguin traduir-se en projectes emblemàtics que s’implementaran, entre altres, en el context de la iniciativa Gran Muralla Verda
    identificació d’àrees d’oportunitat perquè les empreses dirigides per dones accedeixin a l’emprenedoria verda i a les empreses verdes, particularment en sectors d’alt valor agregat de l’economia verda i/o aprofitant la innovació i la tecnologia