Missió d'Exploració per a una nova intervenció en l'Economia Verda i el Desenvolupament del Sector Privat

L’objectiu d’aquest projecte és la identificació de punts d’entrada per donar suport al sector privat de Kosovo, garantint la seva competitivitat mentre es fa la transició cap a una economia verda.

Revisió documental sobre l'economia verda

Missió d'avaluació a Kosovo

Entrevistes amb grups d'interès clau

Tractament i anàlisi de dades

Elaboració i presentació de l'Informe Final de Scoping