ICEX - Consultoria d'acompanyament per a programa ICEX Impact+ a Llatinoamèrica

Dins del programa ICEX Impact+, GlobalCAD va posar en marxa una metodologia d’identificació d’oportunitats de negoci en mercats de baixos ingressos, i la seva vinculació amb empreses espanyoles i estructuració de models de negoci viables, sostenibles i inclusius.

Per a això, GlobalCAD va brindar suport a ICEX en:

  • Anàlisi de la demanda. Estudi de les necessitats insatisfetes en el segment de població Base de la Piràmide als països d’interès per a ICEX
  • Identificació d’oportunitats concretes de negoci per a les empreses espanyoles que permetin satisfer les necessitats del segment de població de baixos ingressos als països d’interès per a ICEX
  • Identificació dels socis locals i altres possibles grups d’interès vinculats a aquestes oportunitats de negoci (connexió amb el mercat local)
  • Divulgació i vinculació d’aquestes oportunitats de negoci amb empreses espanyoles amb interès en aquests mercats amb eines específiques
  • Selecció d’aquelles empreses espanyoles que presentin un major potencial per a desenvolupar les oportunitats de negoci
  • Acompanyament a les empreses seleccionades en la seva prospecció a aquests mercats
  • Estructuració de models de negoci inclusius que resultin viables per a les empreses seleccionades en aquests mercats
  • El desenvolupament d’accions de co-creació amb les comunitats i grups d’interès en el país en el marc de les oportunitats secundades.
  • Preparació d’un pla de negoci preliminar per a aquelles empreses seleccionades interessades a desenvolupar algun dels models de negoci inclusius prèviament estructurats