Avaluació del desenvolupament del bon fons de moda

Bangladesh, India, Vietnam
2020-2023

L’avaluació del desenvolupament situa els resultats i l’aprenentatge de la GFF per abordar els reptes ambientals i socials de la indústria de la indumentària i el calçat, i recolzar-lo en una trajectòria neta i positiva.

Avaluació de la teoria del canvi de la GFF, incloent-hi el desafiament, la prova i la validació dels vincles entre les activitats, sortides i resultats; i documentació de l'evolució de la teoria del canvi a mesura que les inversions del GFF es desenvolupen i maduren.

Donar suport a activitats d'inversió i Monitorització; Incloent la reflexió crítica i la retroalimentació per millorar la rellevància de les mètriques i l'ús d'aquesta informació per part dels inversors, les participades i el GFF.

Ajudar a identificar pràctiques i itineraris en les inversions del GFF que funcionen bé i també aquelles que no funcionen per influir en el comportament entre els stakeholders del GFF, incloses les empreses de roba i calçat.