Assistència Tècnica Per a l'Adaptació al Canvi Climàtic i la Planificació del Desenvolupament Local (Acord de Llarg Termini)

Foto: Paolo Nicolello en Unsplash.com

 

L’objectiu d’aquest projecte és donar suport a la cartera de programes de la Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) per a integrar l’adaptació al canvi climàtic en la planificació i el pressupost del desenvolupament local.

Les activitats del projecte inclouen:

Donar suport a la implementació de les fases I i II en països seleccionats, en les diverses etapes del procés (incloent avaluacions i planificació; finançament i definició de pressupost; implementació de mesures d'adaptació; avaluacions d'acompliment i informes);

Donar suport al disseny de la fase II en països seleccionats tenint en compte l'experiència i les lliçons apreses als països i per LoCAL en general, incloent el desenvolupament o actualització del manual d'avaluació de l'acompliment anual;

Avaluació de les condicions per a llançar i implementar amb èxit un projecte LoCAL en diferents països i disseny del mecanisme LoCAL a mesura, inclòs el desenvolupament del manual d'avaluació de l'acompliment anual i el suport als esforços de control de qualitat durant la implementació.