Assistència a la Plataforma Med Blue Economy

L’objectiu general d’aquest projecte a llarg termini és proporcionar a la Secretaria de la Unió pel Mediterrani (UpM) la expertise en tecnologia de la informació i comunicació / divulgació per a mantenir en funcionament, consolidar, actualitzar i supervisar la pàgina web Mediterranean Blue Economy Platform (MedBESP). Concretament, l’assignació comporta dos objectius específics:

1. Assegurar la gestió tècnica de la MedBESP consolidant totes les funcionalitats existents i introduint altres noves tenint en compte els resultats de l’avaluació de la fase anterior;

2. Assegurar l’actualització de continguts i funcionalitats adequades, sota l’estreta supervisió de l’equip d’Economia Blava de la UpM i en estreta coordinació amb l’Equip de Comunicació de la UpM, quan correspongui.

GlobalCAD ​​s’ha associat amb ITACA, una signatura d’anàlisi de dades per a administrar la Plataforma i desenvolupar encara més el seu potencial d’abast, monitorar el seu acompliment i administrar el seu contingut en línia de manera contínua. El projecte també inclou activitats de comunicació com a contingut per a xarxes socials, elaboració de butlletins i vincles amb altres comunitats regionals rellevants.