Assistència a la Plataforma d'Economia Blava del Mediterrani (MedBESP)

Creixement blau, Economia blava, Estratègia d'abast, Sostenibilitat
2023-2026

L’objectiu d’aquest contracte és prestar serveis de comunicació, gestió de continguts, informàtica i seguiment de la plataforma, aprofitant els coneixements adquirits en els últims cinc anys de gestió.

GlobalCAD -amb el suport d’experts en TU- continuarà prestant assistència a la Unió pel Mediterrani en la gestió de la Plataforma d’Economia Blava del Mediterrani (MedBESP). L’objectiu és continuar desenvolupant el seu potencial de difusió, supervisar el seu rendiment i gestionar els continguts en línia de forma continuada.

La col·laboració també inclou activitats de comunicació, com a continguts per a xarxes socials, elaboració de butlletins i creació de vincles amb altres comunitats regionals d’economia blava pertinents.

Serveis prestats:

Gestió tècnica del MedBESP, consolidant totes les funcionalitats existents i introduint altres noves basades en els resultats de l'avaluació de la fase anterior

Gestió tècnica del MedBESP, consolidant totes les funcionalitats existents i introduint altres noves basades en els resultats de l'avaluació de la fase anterior

Elaboración del boletín semestral sobre economía azul en inglés, francés y árabe enviado a los 42 països de la UpM

Millorar l'estratègia de divulgació, aprofitant l'experiència i les lliçons apreses al llarg de 5 anys de gestió de la plataforma