GlobalCAD

Negocis inclusius i desenvolupament del sector privat

Els negocis inclusius són una activitat econòmica que beneficia les comunitats de baixos ingressos, ja que té en compte les dimensions econòmica, ambiental i social en el model de negoci.

Els models inclusius permeten involucrar les persones que resideixen a la base de la piràmide econòmica, per tal de crear oportunitats econòmiques i millorar-los la qualitat de vida.

Tot i que les empreses i molts altres actors rellevants en aquest camp han invertit un esforç considerable en la creació d’aquests models, són relativament pocs els que han guanyat escala significativa fins ara.

Les pimes desenvolupen un paper important en l’avenç de les economies locals, ja que generen inversió i llocs de treball per a una gran part de la població (tant en països desenvolupats com en vies de desenvolupament).

Aquestes petites i mitjanes empreses són un excel·lent motor per al desenvolupament econòmic i la distribució de la riquesa: són flexibles i innovadores i ofereixen un potencial significatiu per aportar solucions duradores als reptes clau del desenvolupament.

No obstant això, les pime s’enfronten a moltes limitacions a causa de la seves dimensions i de la falta d’experiència en gestió. Entre els principals inconvenients, trobem l’accés restringit als fons, l’escassetat de recursos humans (sovint mancats de formació especialitzada), la baixa penetració als mercats internacionals i la inexperiència en l’exportació la baixa productivitat i capacitat de gestió.

GlobalCAD està compromesa amb la transformació de models de negoci inclusius i amb les pimes. Per això, ajuda a crear noves oportunitats pels empresaris i les comunitats de baixos ingressos i ajuda a involucrar-los en el disseny del model de negoci i en la cadena de valor com a productors, distribuïdors, clients i socis estratègics.

Descarrega tota la nostra experiència en negocis inclusius i desenvolupament del sector privat:

Serveis de GlobalCAD per promoure el desenvolupament del sector privat i els negocis inclusius

Servei Nº1

Programa d’acceleració de les PIME

Una estratègia d’acceleració per a les pimes aplicable al llarg del seu cicle de vida productiva i que fomenti la generació de valor afegit en els resultats econòmics, socials i ambientals.

Servei Nº2

Innovació i procés d’actualització tecnològica

Anàlisi i identificació de les tecnologies ecològiques més rellevants per millorar l’eficiència de les pimes i el seu nivell de productivitat, així com el seu impacte ambiental i social.

Servei Nº3

Promoció de l’esperit emprenedor i negocis inclusius a la base de la piràmide

Dissenyar models de negoci que creen noves oportunitats per als empresaris que treballen amb comunitats de baixos ingressos: se’ls ajuda durant el cicle econòmic a accelerar i augmentar l’impacte que estiguin tenint.

Servei Nº4

Capacitació i transferència de coneixement

Capacitació i processos de capacitació per entrenar empresaris i gerents de pimes en habilitats de lideratge i innovació.

Servei Nº5

Accés a serveis financers

GlobalCAD ofereix serveis no financers al sector microfinancer: recerca, capacitació, desenvoluapment de productes i models de negoci adaptats a comunitats vulnerables i a poblacions de baixos ingressos.

Servei Nº6

Plataformes de coneixement

Desenvolupament de plataformes en línia per captar informació i promoure la generació, l’intercanvi i la transferència de coneixement sobre el desenvolupament inclusiu de les empreses i pimes.

Subscriu-te al butlletí InfoCAD