GlobalCAD

Economia verda i canvi climàtic

El creixement i l’economia verda s’han convertit en temes de tendència mundials en els darrers anys. Segons la definició del programa de Medi Ambient de l’ONU, economia verda es refereix a un model econòmic que “dóna com a resultat un millor benestar humà i igualtat social, al mateix temps que redueix significativament els riscos ambientals i l’escassetat, des del punt de vista ecològic”. La definició apunta a mantenir, millorar i a vegades reconstruir el capital natural com un actiu econòmic crític i una font de beneficis públics.

Es tracta d’una economia en la qual el creixement, en termes d’ingressos i feina, està impulsat per les inversions públiques i privades que promouen la innovació, es comprometen a reduir les emissions de carbó, millorar l’eficiència energètica i prevenir la pèrdua de la biodiversitat.

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (Rios + 20), celebrada el 2012, va confirmar i aprovar el concepte d’economia verda com un camí per fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament, preservant al mateix temps els béns naturals. A més, cal que el creixement sigui inclusiu, és a dir, que creï llocs de treball i desenvolupi capacitats, per tal de superar la pobresa i crear una millora en la cohesió social. La creació d’una economia ecològica requereix models adaptats a les realitats polítiques, econòmiques i socials de cada país (emmarcats per compromisos polítics amb la transformació social).

Descarrega tota la nostra experiència en economia verda i canvi climàtic:

SERVEIS PER PROMOURE L’ECONOMIA VERDA

GlobalCAD assessora governs, organitzacions internacionals i altres actors en matèria d’economia verda i canvi climàtic. Els nostres serveis inclouen el desenvolupament de diagnòstics, estratègies i accions ecològiques, aliances, comunicació i coneixement. Recolzem actors per tal de fomentar:

 Desenvolupament d’estudis de línia de base i avaluació comparativa per recolzar estratègies d’economia verda i canvi climàtic

 Integració de l’economia verda i el canvi climàtic en polítiques i planificació del desenvolupament

 Avaluacions del canvi climàtic: perfils d’energia i emissió i anàlisi de vulnerabilitat

 Desenvolupament d’estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic

 Desenvolupament d’estudis de factibilitat, avaluació del mercat i anàlisi de polítiques per recolzar la implementació.

 Elaboració de fulls de ruta i plans d’acció sobre economia verda i canvi climàtic, selecció i priorització de projectes que apliquen anàlisis multicriteri i cost-benefici

Els nostres serveis a l’Àred d’Economia Verda i Canvi Climàtic es complementen amb activitats transversals implementades en línia amb altres àrees d’especialització de GlobalCAD:

SERVEIS PER PROMOURE L’ECONOMIA VERDA

Subscriu-te al butlletí InfoCAD