GlobalCAD

Ciutats sostenibles

D’aquí a 2050, aproximadament 2/3 de la població mundial viurà en assentaments urbans, més de 6 mil milions de persones. Desafortunadament, la urbanització té els seus costos: el soroll i la congestió són dos dels problemes més urgents que afronten les ciutats.

En molts països d’Àsia, les pèrdues per congestió del trànsit suposen fins al 5% del PIB. Les ciutats també són responsables de aproximadament dos terços del consum mundial d’energia, i més del 70% de les creixents emissions de CO₂.

El creixement ha d’estar acompanyat per una bona planificació i un ús eficient dels recursos naturals. Un terç de la població urbana viu avui en barris marginals, amb serveis inadequats.

Els pronòstics mostren que, si no es realitzen inversions suficients en la capacitat de resiliència de les ciutats,  el canvi climàtic provocarà que 77 milions de residents urbans  hagin de fer front a una situació de pobresa.

La urbanització té un gran potencial per a millorar les condicions de vida de les persones, però es necessita una bona planificació perquè aquestes oportunitats siguin equitatives i aconseguir la inclusió espacial, social i econòmica.

Per a abordar els creixents desafiaments de les ciutats, GlobalCAD ​​fa costat a les autoritats locals i nacionals, així com a les organitzacions internacionals amb enfocaments provats, processos participatius, pautes i eines per a crear estratègies sostenibles inclusives per al desenvolupament urbà i el creixement econòmic.

Els serveis que ofereix GlobalCAD en gestió de ciutats sostenibles inclouen:

Diagnòstic urbà
Diagnòstic urbà

Recollida i anàlisi de dades per a un diagnòstic urbà complet o focalitzat.

Plans d'acció
Plans d'acció

Acompanyament a autoritats locals en el disseny d'estratègies i plans d'acció.

Aliances intersectorials
Aliances intersectorials

Estratègies de mobilització de recursos, estratègies d’implicació d'actors i enfortiment de capacitats.

Gestió d'informació
Gestió d'informació

Desenvolupament de materials de coneixement, productes audiovisuals i difusió d'informació.

Descàrrega el pamflet complet de ciutats sostenibles:

Marc estratègic de gestió de ciutats

GlobalCAD ​​visualitza un futur de ciutats sostenibles que fomenti un creixement equitatiu que no deixi a ningú enrere. Aquestes són ciutats que aborden de manera sostenible les necessitats locals mentre mantenen la connexió amb un sistema global més ampli de ciutats, economies i recursos naturals.

Per a crear aquestes ciutats modernes, GlobalCAD ​​ha adoptat un Marc Estratègic de gestió urbana, que integra els pilars de sostenibilitat, resiliència i inclusió.

Marc estratègic de gestió de ciutats

Subscriu-te al butlletí InfoCAD