GlobalCAD s'uneix a UNICEF per enfortir l'acció en pro dels drets de la infància al Paraguai

Photo Borja on Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

La infantesa al Paraguai enfronta alts nivells de pobresa i desigualtat, especialment aquella que resideix en àrees rurals i indígenes. La desnutrició i la manca d’accés a una educació de qualitat, així com els riscos de violència, abús, explotació laboral i sexual, són les amenaces més greus que pateixen les nenes i els nens paraguaians.

Per lluitar contra això, UNICEF Paraguai treballa en la protecció i promoció dels drets dels infants i adolescents al país.

Amb l’objectiu de contribuir a la qualitat del seu programa de cooperació, GlobalCAD realitzarà una avaluació exhaustiva del programa de cooperació d’UNICEF al Paraguai per al període 2020-2024. Això inclou l’avaluació del compliment dels objectius directes i dels productes del programa, així com la seva contribució a les polítiques nacionals d’infància i adolescència.

També s’avaluarà la pertinència, la coherència i la sostenibilitat del programa, la seva alineació amb els objectius globals d’UNICEF i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, GlobalCAD examinarà el model de gestió del programa, la integració d’enfocaments de gènere, equitat i interculturalitat, identificant lliçons apreses i formulant recomanacions.

Per això, els consultors de GlobalCAD realitzaran una revisió documental i entrevistes tant en línia com a través d’una missió al camp. Entre les activitats de la consultoria s’organitzarà un esdeveniment per compartir les troballes i les recomanacions de l’estudi.

UNICEF Paraguai

Mitjançant la generació d’evidència i accions d’advocacia, UNICEF influeix en polítiques i programes que beneficiïn la població més jove del país.

La seva tasca es divideix en quatre eixos programàtics que aborden diferents etapes de la vida, i es basa en sis estratègies que inclouen la promoció dels drets de la infància, l’enfortiment d’institucions, la promoció de pràctiques saludables, la innovació, la gestió basada en evidència i el diàleg social.

Geisel García Graña
Geisel García Graña
Geisel és responsable de comunicació i ecosistemes en GlobalCAD i consultora en temes de comunicació i ciutats sostenibles. És doctora en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. @geiselgg