Joves Referents: Espanya necessita escoltar la veu de les persones amb bagatge migratori

Actualment, a Espanya resideixen 7,74 milions de persones nascudes a l’estranger, la qual cosa representa un 16% del total de la població que resideix en la península. No obstant això, el 75% dels migrants residents a Espanya ocupa ocupacions elementals i mal pagats, mentre que el nivell d’estudis d’aquesta població és molt similar (23% la població espanyola, i 21% la població llatinoamericana resident a Espanya), com esmenta l’estudi de Càritas España, Un arraigo sobre el alambre.

Aquesta situació esmentada anteriorment, així com altres elements importants en matèria d’inclusió, va ser el que van denunciar els membres del grup JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de la violència, en un taller celebrat en les oficines de GlobalCAD recentment. Els joves participants van destacar que, a pesar que es parla molt sobre la inclusió de les persones amb bagatge migratori, això no es tradueix en una major convivència i igualtat d’oportunitats. En efecte, en escasses ocasions es considera també en les anàlisis sobre integració la realitat dels espanyols de primera generació, que representen el 17% dels nous nascuts a Espanya, o dels migrants nacionalitzats. Per això, els participants van assenyalar que “Espanya necessita sobretot escoltar aquestes persones, comprendre-les en les seves condicions i característiques i promoure igualtat d’oportunitats”.

L’objectiu del taller va ser debatre sobre les experiències vitals de les persones amb bagatge migratori a Espanya i la seva percepció del racisme en la nostra societat, en el marc del desenvolupament del documental “Veus en moviment: persones amb bagatge migratori creant societats més cohesionades”.

El documental es proposa subratllar la importància de les persones i emprenedors migrants a Espanya com a motors de canvi i catalitzadors del creixement econòmic a partir de la generació d’ingressos i oportunitats laborals. A més, el documental pretén també desconstruir els estereotips al voltant dels migrants que s’han afermat recentment a Espanya i en altres països de la Unió Europea a través de l’augment de discursos de l’odi.

El documental se centra principalment en migrants procedents de països africans que participen, d’una manera o un altra, en projectes d’emprenedoria social a Barcelona. Així mateix, el documental inclou històries personals de migrants que alimenten la diversitat de la població espanyola i fomenten la riquesa a través de la creació de noves oportunitats econòmiques.

Durant el taller, de tres hores de durada, els consultors de GlobalCAD van guiar el debat sobre els desafiaments, barreres i dificultats que enfronten els migrants i fills de migrants a Espanya quotidianament. A més, es va abordar com aquests desafiaments afecten la seva integració i la cohesió de la societat espanyola, així com les oportunitats i beneficis que aquestes persones generen en les societats d’acolliment. Finalment, es van plantejar algunes accions o línies de treball per a invertir la narrativa actual i transformar-la en una més humana, que reconegui els drets i el rol positiu que juguen aquestes persones a Espanya.

El Projecte “Veus en moviment: persones amb bagatge migratori creant societats més cohesionades” va començar al maig del 2021 i conclourà a la fi del mes de Juliol.

Joves Referents és un programa del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) que té com a objectiu fomentar la participació activa de persones joves afectades pel racisme o l’estigma d’origen en els àmbits de l’educació i la intervenció social, així com en altres àmbits on la diversitat continua sent una assignatura pendent.

Les principals accions realitzades pel programa consisteixen en:

  • Formar persones joves afectades pel racisme o l’estigma d’origen en temes com la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències, perquè puguin actuar com a agents de sensibilització.
  • Dur a terme un Think tank mensual entre agents de sensibilització que es van formar prèviament en aquest programa, amb l’objectiu de debatre temes d’actualitat i elaborar propostes de bones pràctiques per a erradicar el racisme i l’estigma social d’origen promovent la diversitat en diferents àmbits de la vida social.
  • Realitzar tallers de sensibilització amb alumnes de l’ESO i/o amb professionals d’àmbit educatiu i social.
  • Dinamitzar activitats educatives i recreatives aplicades en l’oci i temps lliure.
  • Realitzar activitats i accions de sensibilització obertes al conjunt de la població.
Oscar Martínez
Oscar Martínez
Com a consultor de GlobalCAD, Oscar ha treballat en múltiples àrees com la implicació del sector privat, economia blava, gestió de costes, i govern obert, per a UNICEF-Níger, UNDP-Etiòpia, la UpM, UNIDO a Àfrica de l’Oest i el Govern de Catalunya.