Solucions basades en la naturalesa: aprofitar el potencial de la naturalesa en pro de la societat

Foto: Mohamed Sameeh, Unsplash, 2019

Des de fa temps es reconeix el potencial de la naturalesa per a resoldre alguns dels reptes més urgents de les societats. No obstant això, fins fa poc, aquesta idea no s’havia plasmat en el concepte de “solucions basades en la naturalesa” (SbN, més sovint, NbS per les seves sigles en anglès), que van definir de manera pionera la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), la Comissió Europea i el Grup del Banc Mundial, entre altres. Totes les conceptualitzacions coincideixen en el fet que tals solucions o accions provenen de la naturalesa, i aborden i resolen els reptes clau de la societat de tal manera que es fomenta tant el benestar humà com la biodiversitat i resiliència naturals.

En particular, les solucions basades en la naturalesa han cobrat protagonisme per la seva capacitat per a fer front a una de les amenaces més apressants del món: el canvi climàtic. Els boscos constitueixen un dels exemples més cèlebres: els pulmons verds de la Terra segresten emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, netegen l’aire i produeixen oxigen. Altres ecosistemes crucials també actuen com a “embornals de carboni”. Per exemple, els esculls de coral són vitals per a regular la temperatura dels oceans i frenar l’acidesa de les aigües marines. Els manglars mitiguen estratègicament la incidència de l’erosió costanera, les inundacions i altres desastres naturals.

De fet, pràctiques mil·lenàries de diferents cultures se secunden des d’antany en la naturalesa, com l’ús d’ànecs per al control de plagues per part d’agricultors d’arròs tailandesos. Si les solucions basades en la naturalesa encara susciten recels, llavors l’anàlisi del Fons Monetari Internacional sobre el potencial de les balenes com a embornals de carboni que impulsen l’economia pugui generar un canvi d’opinió. A més, la majoria d’aquestes solucions variades també exerceixen un paper inestimable impulsant activitats generadores d’ingressos per a les comunitats locals, i d’aquesta manera milloren la seguretat alimentària i econòmica.

De fet, les solucions basades en la naturalesa estan cada vegada més en el punt de mira com a acceleradors dels ODS i l’Agenda 2030. Milloren la gestió de l’aigua i el sanejament per a l’ODS 6, alleugen la pobresa per a l’ODS 1  mitjançant majors fonts d’aliments sostenibles per a l’ODS 2. A més, impulsen els ingressos i les oportunitats d’ocupació per a les comunitats locals (ODS 8), al mateix temps que redueixen la incidència dels desastres naturals i les malalties promovent un equilibri més saludable amb la naturalesa (ODS 3). A més, reuneixen les parts interessades i faciliten les associacions per al desenvolupament sostenible (ODS 16 i 17).

Marc conceptual d’UICN per a les Solucions basades en la Naturalesa

Foto: UICN, 2021

L’augment de les Solucions Basades en la Naturalesa també ha donat lloc a la creació de mecanismes de coordinació i marcs institucionals per a alliberar el seu potencial per al desenvolupament sostenible i més enllà. La Cimera d’Acció Climàtica de l’ONU convocada en el 2019 ja va donar lloc a una Coalició per a les Solucions basades en la Naturalesa, coordinada amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). La UICN ha desenvolupat recentment un Estàndard Global per a Solucions basades en la Naturalesa a fi d’ajudar en el disseny, implementació i verificació de les accions basades en la naturalesa.

D’altra banda, el Global Future Council on Nature-based Solutions constitueix una plataforma que reuneix múltiples parts interessades sota l’ègida del Fòrum Econòmic Mundial. Inclou a experts mundials del món acadèmic, empresarial i governamental per a fer possible una economia positiva per a la naturalesa. La Nature-based Solutions Initiative, una altra plataforma interdisciplinària, reuneix científics internacionals sota el lideratge de la Universitat d’Oxford per a donar forma a aquestes solucions tant en la política com en la pràctica a través de recerca generadora d’impacte.

A mesura que el canvi climàtic i altres reptes globals planen sobre l’horitzó, la naturalesa continuarà oferint la seva preuada saviesa de manera gratuïta. A GlobalCAD, ens impulsa fer que la naturalesa treballi per als humans i viceversa en els projectes que emprenem, des del disseny d’indicadors de polítiques públiques per al canvi climàtic a Costa Rica a la lluita contra la desforestació i degradació d’ecosistemes a Guyana. En definitiva, és la nostra decisió i sobretot el nostre deure com a humans abraçar aquesta riquesa natural d’incalculable valor, i aliar-nos amb ella per a fer del món un lloc millor i més verd per a tots.

Jorge Alarcón
Jorge Alarcón
Jorge es va incorporar a GlobalCAD a través del Programa de Beques d'Internacionalització de l'Empresa de l'ICEX i treballa com assistent tècnic i d'investigació.