Millorant les condicions sanitàries de les dones i nens en assentaments informals: el cas d'Índia

Foto: Towards the Human City

Amb una població de més de 1,3 milions, l’Índia ha estat un dels països més colpejats per la pandèmia de la Covid-19. Segons dades publicades per la BBC, el país ha arribat a sofrir més de 350.000 contagis per setmana i la situació ha estat particularment greu a Nova Delhi, on ha tingut lloc una saturació d’hospitals, de laboratoris i un gran col·lapse de les UCIS.

La gran concentració demogràfica del país i els problemes logístics fan que sigui realment difícil garantir l’accés de la població als serveis sanitaris. Aquesta situació també ha generat grans problemes per a realitzar proves de detecció del virus i obtenir dades reals de l’impacte de la crisi sanitària al país. Així mateix, una altra de les conseqüències de l’augment de casos i del col·lapse sanitari ha estat que altres necessitats sanitàries no relacionades amb la Covid-19 també han estat desateses.

Aquesta problemàtica ha afectat sobretot la població dels assentaments informals, especialment dones i nens, qui manquen d’accés als serveis sanitaris. En aquest context, el rol de la societat civil, així com de les organitzacions no governamentals és clau per a garantir l’atenció i els serveis bàsics a la població.

En aquest context, compartim una iniciativa posada en pràctica per l’ONG Shena en Mumbai, la qual treballa per a enfrontar-se als problemes relatius a la salut de les dones i nens d’assentaments informals. Concretament, SHENA proporciona suport en quatre àrees: els serveis i cures de maternitat, la nutrició infantil, la violència contra dones i nens, la salut dels adolescents, amb la finalitat de reduir la mortalitat i malalties maternals i neonatals, la malnutrició infantil i la violència de gènere.

En termes de replicabilitat, fins ara, s’ha format a més de 6000 professionals de salut pública, s’han implementat més de 20 programes similars en Mumbai i l’organització ha aconseguit crear aliances amb entitats governamentals i privades per a aconseguir el màxim impacte.

Aquesta iniciativa va ser documentada per CAD Productions en el marc del projecte Towards the Human City i constitueix una de les moltes propostes inspiradores posades en pràctica en ciutats de tot el món per a crear societats més inclusives i sostenibles.

Ivana Ivorra
Ivana Ivorra
Ivana és assistent tècnica i d’investigació a GlobalCAD, especialitzada en projectes de comunicació.