Involucrar al sector empresarial en favor de WASH (Aigua, Sanejament i Higiene) a Àsia Oriental i el Pacífic

Autor: Jorge Alarcón

Foto: Informe de gènere d’UNICEF WASH East Àsia a Cambodja i Myanmar

Al voltant de tres mil milions de persones en el món manquen d’instal·lacions bàsiques de rentada de mans i 785 milions no tenen accés a l’aigua potable bàsica. És innegable que l’aigua, el sanejament i la higiene (d’ara endavant, WASH) continuen sent una qüestió fonamental en la lluita contra la pobresa i en l’esforç mundial per promoure el desenvolupament sostenible. L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número sis (ODS 6) alinea aquests esforços amb múltiples metes per a “garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots“.

La consecució d’aquests objectius precisa la contribució de totes les parts interessades, i una d’elles és el sector empresarial. UNICEF ha identificat des de fa temps l’enorme potencial sense explotar que alberga el sector empresarial, en particular per a WASH dins del mandat d’UNICEF dels drets de la infància. En aquest sentit, l’Estratègia WASH 2016-2030 d’UNICEF estructura aquests esforços posant l’accent en la participació del sector privat per a prestar serveis sostenibles i, en particular, per a les poblacions desateses i remotes.

GlobalCAD està fent costat a UNICEF a explotar el potencial del sector privat per a promoure l’agenda WASH sota el ODS 6 per als nens a Àsia Oriental i el Pacífic. El projecte tindrà com a objectiu capturar les contribucions del sector empresarial al component WASH de diverses maneres.

En primer lloc, GlobalCAD avaluarà el paper del sector empresarial com a catalitzador de WASH als països d’Àsia Oriental i el Pacífic (AOP) utilitzant els enfocaments de programació d’UNICEF WASH. S’avaluarà el paper de les empreses com a proveïdores de béns i serveis, com a font de tecnologia i innovació i com a ocupadores.

Per a això, GlobalCAD elaborarà una classificació dels actors del sector privat emmarcada en les estratègies WASH. Es tracta de categoritzar als actors del sector privat en funció del seu tipus, el seu potencial per a contribuir a WASH, els països seleccionats, etc. Aquesta classificació facilitarà la tasca d’UNICEF de seleccionar els socis del sector privat adequats per a les seves nombroses iniciatives WASH.

De manera complementària, GlobalCAD avaluarà el grau de preparació de les oficines país d’UNICEF en tota la regió per a involucrar al sector privat. Aquesta valoració es recolzarà en enquestes, entrevistes en profunditat i altres metodologies de recopilació de dades. L’avaluació del grau de preparació es presentarà amb una matriu codificada per colors que inclou propostes d’opcions de suport.

Per a reforçar millor les capacitats d’UNICEF de cara a la participació del sector privat, GlobalCAD també desenvoluparà dos manuals d’opcions. Un guiarà al sector privat en les seves interaccions amb UNICEF l l’altre es dirigirà a millorar la capacitat dels professionals de WASH d’UNICEF per a interactuar amb el sector privat i assegurar el seu involucrament.

Finalment, GlobalCAD crearà una plataforma interactiva en línia com a fòrum centralitzat per a la participació a WASH de totes les parts interessades: funcionaris d’UNICEF, sector privat, comunitats beneficiàries i altres. Per tant, aquesta plataforma proporciona una culminació pràctica del conjunt d’eines desenvolupat per a impulsar els esforços d’UNICEF per a involucrar al sector privat en WASH.

Altres treballs de GlobalCAD per a UNICEF s’han centrat en el desenvolupament del sector privat, incloent dos mapatges de socis del sector privat a Níger i en 13 països d’Àfrica Occidental i Central.

Així, el món empresarial unirà les seves forces a les d’UNICEF en la realització de l’ODS 6 per als nens i més enllà. D’aquesta manera, el potencial del sector privat per a catalitzar el programa WASH podrà finalment explotar-se.