Eco Bali: Promovent solucions sostenibles per a la gestió de residus

Foto: Towards the Human City

Segons xifres publicades per Nacions Unides, només s’ha reciclat un 9% de tota la deixalla del plàstic que s’ha produït al llarg de la història.

En l’actualitat, s’estima que cada minut es compren un milió d’ampolles de plàstic i cada any s’usen al voltant de 5 bilions de bosses de plàstic d’usar i tirar a nivell global, la qual cosa es veu agreujada per les desenes o fins i tot centenars d’anys que requereix el plàstic per a descompondre’s.

Aquest problema no sols afecta a la contaminació ambiental, sinó també a la biodiversitat, l’economia i la salut de les persones. Al voltant de 13 milions de tones de plàstic són abocades en els oceans cada any, i segons els experts, si aquesta tendència continua, per a 2050 el nombre de deixalles plàstiques haurà augmentat a uns 12,000 milions de tones.

El dia 3 de juliol, amb l’objectiu de reduir les bosses de plàstic d’un sol ús i fomentar el seu consum responsable, se celebra el Dia Internacional lliure de bosses de plàstic. En aquest context, compartim la iniciativa “Eco Bali”, documentada per CAD Productions en el marc del projecte Towards the Human City.

Aquesta iniciativa va sorgir a la ciutat de Bali per a promoure solucions sostenibles en la gestió de residus i aconseguir la meta de “residus zero”. Per a això, s’ha desenvolupat un procés de conscienciació sobre bones pràctiques ambientals entre els individus, comunitats i empreses a través de sessions de formació i entrenament. Eco Bali també ofereix un servei de recollida personalitzada, reciclatge i instal·lació de sistemes de compostatge per a llars i empreses.

Aquesta constitueix una de les moltes iniciatives inspiradores posades en pràctica en ciutats de tot el món per a crear ciutats més inclusives i sostenibles.

Ivana Ivorra
Ivana Ivorra
Ivana és assistent tècnica i d’investigació a GlobalCAD, especialitzada en projectes de comunicació.