La promoció d'alternatives urbanes a les ciutats: el cas de Berlín

Foto: Cap a la Ciutat Humana

En els últims anys, les grans ciutats s’han enfrontat a diversos reptes a causa de l’especulació immobiliària, el canvi climàtic i el creixement de la població. Aquest ràpid augment del nombre de persones que s’han traslladat a les ciutats implica, entre altres coses, una reducció de les oportunitats d’ocupació productiva, d’accés a l’habitatge i als serveis públics, així com l’aparició d’assentaments informals i un augment de la contaminació del medi ambient.

Aquesta situació ha plantejat la necessitat de repensar la vida i l’estructura d’algunes ciutats per a convertir-les en espais més inclusius i sostenibles i, per tant, a la posada en marxa de diverses iniciatives. Per exemple, a la ciutat de Berlín, arran de la crisi financera, ha sorgit una coalició formada per grups de la societat civil, ajuntaments, dissenyadors urbans i arquitectes, amb l’objectiu de compartir reflexions per a aconseguir solucions eficaces.

D’aquestes trobades, va sorgir la iniciativa MakeCity, un festival que dura 17 dies i l’objectiu dels qual és generar un debat per a debatir l’arquitectura i les alternatives urbanes amb la finalitat de transformar la ciutat, creant ponts entre diferents concepcions a través d’un enfocament transdisciplinari. El Festival aborda temes relacionats amb les millors pràctiques i processos relacionats amb l’espai i la naturalesa urbana.

Aquest festival constitueix una clara evidència de la necessitat d’establir un enfocament intersectorial per a desenvolupar una àmplia reflexió sobre la mena de ciutats que volem per al futur.

Partint d’aquest context, CAD Productions va documentar la iniciativa MegaCity, en el marc del projecte Cap a la Ciutat Humana a Berlín. Aquesta constitueix una de les moltes iniciatives inspiradores que s’han implementat en diverses ciutats de tot el món per a convertir-les en espais més inclusius i sostenibles.

Ivana Ivorra
Ivana Ivorra
Ivana és assistent tècnica i d’investigació a GlobalCAD, especialitzada en projectes de comunicació.