Col·laboració amb el sector privat per a afrontar els reptes posteriors a la pandèmia de la COVID-19

Font: WILPF

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació molt complexa per a tot el món. Segons l’Informe de Perspectives Econòmiques Mundials del 2020 realitzat pel Banc Mundial, s’espera que les profundes recessions provocades per la pandèmia causin efectes a llarg termini. Aquests es manifestaran a través d’una menor inversió, d’una erosió del capital humà a causa de la pèrdua de treball i escolarització, i de la fragmentació del comerç mundial amb els vincles de subministrament.

Les poblacions més vulnerables, com les dones, les nenes i els joves, han estat les més afectades per la COVID-19, i seran, al seu torn, les que sofreixin més recessions en el futur. Segons el Fons de Població de les Nacions Unides (FPNU), s’estima que 47 milions de dones de 114 països d’ingressos baixos i mitjans no podran utilitzar anticonceptius moderns, i es preveu que un altre confinament de sis mesos provocaria altres 31 milions de casos de violència de gènere. En aquest sentit, la crisi posa de manifest la necessitat d’actuar urgentment per a mitigar les conseqüències sanitàries i econòmiques de la pandèmia, protegir les poblacions vulnerables i establir les bases per a una recuperació duradora, amb un fort enfocament en els mercats emergents i als països en desenvolupament.

La situació actual podria perjudicar greument el progrés de la direcció estratègica del FPNU. El compliment d’aquesta visió implica, a més de la contribució dels donants tradicionals, la mobilització de recursos addicionals no restringits, ja que molts països, inclosa la UE, han reassignat el finançament públic a les prioritats de la crisi, centrant tota la seva atenció en els efectes derivats de la COVID-19. Un clar exemple d’això és la retallada per part del Govern del Regne Unit d’aproximadament un 85% del finançament dels subministraments del FPNU per a la planificació familiar.

En aquest context, la Subdivisió d’Aliances Estratègiques (SPB) del FPNU està liderant els esforços de tota l’organització per a fomentar les aliances amb donants no tradicionals amb la finalitat d’obtenir recursos addicionals, tal com s’estableix en el Marc d’Aliances Estratègiques 2018-2021.

Per a donar suport a aquests esforços, GlobalCAD ha estat l’empresa seleccionada per a avaluar el potencial del compromís i de les aliances del sector privat, especialment en termes de mobilització de recursos, en les sis regions diferents en les quals opera el FPNU.  

Aquesta avaluació inclourà una proposta de subregions i països perquè el FPNU prioritzi les aliances amb el sector privat. Al seu torn, s’analitzarà l’enfocament adoptat per aquelles organitzacions similars que hagin efectuat aliances exitoses amb el sector privat en aquestes regions. L’avaluació de GlobalCAD se centrarà en les tendències clau per a incrementar el compromís del sector privat en la fase de recuperació de la pandèmia de la COVID-19.

Rosario Uriarte
Rosario Uriarte
Rosario és assistenta tècnica en GlobalCAD. Té vuit anys d'experiència en el camp del desenvolupament, particularment en el disseny i la gestió de programes, la recerca sectorial i orientada a polítiques, així com en aliances multisectorials.