La iniciativa Green-Light: un exemple de

D’acord amb l’Organització de les Nacions Unides, a causa de l’augment d’emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle, cada tres segons, el món perd una superfície de bosc equivalent a un camp de futbol i, tan sols en l’últim segle, hem destruït la meitat dels nostres aiguamolls. Al seu torn, la situació que vivim en l’actualitat també ens ha demostrat la necessitat de preservar els nostres ecosistemes. La reducció d’aquelles àrees d’hàbitat natural per als animals ha derivat en la generació d’unes condicions que contribueixen a la propagació de patògens, inclosos els coronavirus.

Aquesta pèrdua d’ecosistemes deriva en la desaparició progressiva d’aquelles fonts de carboni, com els boscos i les torberes, entre altres. Amb l’objectiu de conscienciar a la població i de fer una crida a l’acció sobre la necessitat de respondre a aquests reptes, el Dia Mundial del Medi Ambient pretén restaurar els ecosistemes mitjançant la “reimaginació, recreació i la restauració“.

Prenent com a referència aquest enfocament de les 3R’s, CAD Productions va documentar la iniciativa GreenLight-Year en el marc de Towards the Human City en Shangai, a la Xina. Aquesta promou un estil de vida urbana sostenible, amb baixes emissions de carboni en cada barri.

Aquesta constitueix una de les moltes iniciatives inspiradores posades en pràctica en ciutats de tot el món per a crear ciutats més inclusives i sostenibles.