Diàleg i consciència social per a garantir els drets de la infància a Mèxic

Per: Geisel García Graña

Foto: Charlein Gracia, en Unsplash

Un de cada dos nens, nenes i adolescents mexicans es troben en situació de pobresa. L’Anàlisi de la Situació de la Infància d’UNICEF a Mèxic del 2018 mostra un país amb desigualtats significatives en la garantia de diferents drets pel que fa a l’accés a la salut, a l’educació i als serveis bàsics, com l’aigua i el sanejament.

UNICEF ha desenvolupat diferents estratègies per a fer front a aquesta realitat. Aquestes s’orienten a la millora dels serveis d’educació, i inclouen la infraestructura d’aigua, sanejament i higiene en centres escolars, l’assistència a l’educació preescolar i els drets a l’educació de la infància en situació de migració.

GlobalCAD farà costat a UNICEF en l’assoliment d’un impacte positiu i mesurable en les normes socials i comportaments relacionats amb aquestes tres àrees, a través d’estratègies de comunicació temàtiques per a cadascuna.

En el marc d’aquestes estratègies es difondran els resultats dels projectes i programes implementats al país i es treballarà en la conscienciació de la població en aquestes temàtiques. GlobalCAD i UNICEF treballaran en la creació de missatges clau i canals de difusió, així com d’eines i enfocaments per a facilitar el diàleg, la participació i l’involucrament de la infància, les famílies i les comunitats.

La situació dels nens, nenes i adolescents a Mèxic

Entre 2016 i 2018, al voltant de 70 mil nenes i nens migrants van ser detinguts a Mèxic, i s’estima que en l’any 2019, 52.000 van transitar pel país nord-americà com a part de rutes de migració. En moltes ocasions, aquesta població veu vulnerats els seus drets d’accés a l’escola, malgrat existir un marc regional i nacional per a garantir el seu compliment.

D’altra banda, molts nens en edat preescolar no acudeixen a centres educatius especialitzats. Encara que la primera infància és clau per a l’aprenentatge escolar en etapes posteriors de la vida, s’estima que només 78.9% dels nens de les llars més pobres tenen un desenvolupament adequat en els seus primers anys.

En matèria d’instal·lacions d’aigua, sanejament i higiene a les escoles, hi ha també diverses mancances que incideixen la prevalença d’absentisme escolar. Segons dades d’UNICEF, el 19% de les escoles del país manca de vàters suficients per als estudiants, i el 58% d’aquestes no ofereix aigua potable. Les estratègies que GlobalCAD desenvoluparà al costat d’UNICEF seran dissenyades i implementades entre aquest 2021 i principis del 2022.