Els Pulmons Verds de Guyana

REDD+ contribueix a revaloritzar el paper dels boscos naturals, així com a la protecció d’aquests. A més, fomenta el desenvolupament sostenible i equitatiu, ja que reforça els mitjans de vida de les comunitats que depenen dels boscos, salvaguardant la llar de molts.


“Els Pulmons Verds de Guyana”, va ser produït per CAD Productions en el marc del projecte Consulta i participació d’actors en les activitats de REDD+ i va ser traduït a 4 llengües indígenes (Macushi, Akawaio, Wapishana i Patamuna). El vídeo presenta tres històries d’èxit que demostren que és possible obtenir mitjans de vida del bosc de manera sostenible. A través d’experiències d’agricultura i turisme sostenible, així com mecanismes de seguiment, Guyana constitueix un exemple avantguardista pel que respecta als avanços cap a un programa internacional de REDD+.