La generació de la doble crisi

La generació nascuda entre 1985 i 1995, malgrat ser la més preparada de la història, ha estat l’única que, en l’últim segle, ha viscut dues crisis durant la seva trajectòria acadèmica i la seva posterior integració en el mercat laboral.

La crisi del 2008 va tenir conseqüències a nivell mundial, no obstant això, va colpejar més fort als països del sud d’Europa, particularment, a Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal, i va generar, cd’aquesta manera, un escenari internacional marcat per grans diferències d’oportunitats entre països. En aquest context, a més d’un increment de polarització en la societat i d’una profunda desconfiança en el sistema, els joves es van trobar amb un mercat laboral incapaç de respondre a les seves necessitats.

Dotze anys després, la pandèmia de la COVID-19 torna a colpejar a aquesta generació, imposant-li nous reptes estructurals socials i econòmics que, una vegada més, retarden l’execució dels seus projectes de vida. Les dades de l’actual crisi han rellevat unes taxes d’ocupació, d’emancipació, riquesa i propietat de l’habitatge més baixes en comparació amb la generació anterior, la qual cosa posa de manifest una enorme desigualtat d’oportunitats.

Aquest vídeo, produït per CAD Productions en el marc del projecte “La generació de la doble crisi: Inseguretat econòmica i actituds polítiques en el sud d’Europa” constitueix l’avanç del documental que ha estat realitzat per a la Fundació Friedrich Naumann per a la Llibertat. Aquest documental destaca els resultats d’un estudi realitzat conjuntament entre aquesta Fundació i EsadeEcPol. L’estudi revela la situació socioeconòmica i les actituds polítiques d’aquesta generació en el sud d’Europa.

El vídeo mostra la veu d’experts i joves, posant, d’aquesta manera, un rostre humà a les estadístiques. Així mateix, a través de les històries, es pretén rellevar les profundes conseqüències de les crisis i les percepcions dels joves de cara a un futur totalment incert.

Ivana Ivorra