La ruta cap a una producció tèxtil més sostenible
World Bank (CC)

El Good Fashion Fund (Fons per a una Moda Millor) emprèn un recorregut d’aprenentatge al costat de GlobalCAD i d’adelphi

En l’actualitat, la indústria tèxtil constitueix un dels sectors més insostenibles. Les cadenes de subministrament de la moda són extremadament contaminants i malbaratadores, ja que produeixen el 10% de les emissions totals de carboni i el 35% de tots els microplàstics de l’oceà procedeixen dels tèxtils sintètics.

Així mateix, persisteixen problemes socials generalitzats, com els baixos nivells salarials i la desigualtat de gènere, i els fabricants tampoc han adoptat encara a gran escala les innovacions que afavoreixen una producció tèxtil més sostenible i circular.

Encara que existeixen solucions tecnològiques sostenibles, els fabricants solen mancar del capital i dels coneixements necessaris per a invertir i ampliar els seus processos de producció.

Per a contribuir a la resolució d’aquests problemes, s’ha posat en marxa el Good Fashion Fund (GFF), una iniciativa pionera l’objectiu de la qual és crear un canvi sistèmic en la indústria tèxtil i de la confecció. El GFF proporciona préstecs en dòlars a llarg termini, així com coneixements tècnics, mediambientals i socials als fabricants de la cadena de subministrament de la confecció als països asiàtics (principalment a l’Índia, Vietnam i Bangladesh). Aquests préstecs permeten als fabricants invertir en tecnologia d’impacte que els facilita tant el creixement econòmic com una sèrie de millores socials i mediambientals a les seves fàbriques.

Les inversions del GFF financen, per exemple, equips de tintat, rentada, estampat i tractament d’aigües residuals. Les noves tecnologies redueixen l’ús de productes químics perillosos i ajuden a estalviar aigua i energia en el procés de producció. Aquest procés no genera només un impacte positiu en el medi ambient, sinó també en la mà d’obra, ja que els treballadors estan menys exposats als efectes produïts pels materials perillosos.

Millorant l’impacte social i mediambiental de la fabricació de roba i calçat, el Fons pretén contribuir a la consecució d’un número important dels ODS. Font: GFF.

A més de les inversions, el GFF també dóna suport als fabricants en la creació i aplicació de plans d’acció mediambientals i socials. Aquests plans s’adapten a les condicions de cada empresa i contribueixen a millorar la gestió mediambiental i les normes laborals de les fàbriques.

El Fons està administrat per l’empresa de gestió d’inversions d’impacte FOUNT i compta amb el suport de grans inversors, com la Fundació Laudes i La Fàbrilca Mills, l’inversor Rabobank, així com amb el subdirector de Fashion for Good. A més, el Fons col·labora estretament amb la  Fundació Fairwear, amb assessors mediambientals i socials, i amb experts en peces de roba, com la Sustainable Apparel Coalition.

Juntament amb les seves inversions, el GFF ha establert un sistema de seguiment per a mesurar les millores mediambientals i socials previstes en els processos de producció tèxtil. Per a dur a terme l’enfocament de seguiment i mesurament de l’impacte del GFF, GlobalCAD, en col·laboració amb la consultora  adelphi, ha estat l’empresa seleccionada per a prestar els serveis d’avaluació del desenvolupament durant els pròxims tres anys.

Com a agents externs independents, GlobalCAD i adelphi aporten un procés d’aprenentatge que generarà coneixements i perspectives més enllà de les meres xifres sobre els resultats emergents de les operacions del Fons. L’equip de consultors realitzarà una recerca contínua per a analitzar els factors que dificulten o faciliten l’èxit de les inversions. Les conclusions de l’avaluació del desenvolupament serviran com a base per a la presa de decisions per part del responsable del Fons i d’altres parts interessades.

Per a emprendre aquest recorregut, GlobalCAD i adelphi, amb la participació de les principals parts interessades del Fons (gestors, inversors i socis), han creat un marc d’aprenentatge per a l’avaluació del desenvolupament. Aquest marc inclou una teoria detallada de canvi per al GFF, així com una sèrie de preguntes clau a les quals l’avaluació del desenvolupament tractarà de donar resposta. El marc s’estructura en tres nivells: el nivell individual de l’entitat receptora, el nivell del fons i el dels sistemes.

El Fons permet als fabricants invertir en innovacions circulars, aportant un creixement econòmic i un conjunt de bones pràctiques de moda en els Cinc Béns. Font: GFF.

These three levels are reflected in the Theory of Change: through the GFF investments, the manufacturers should achieve specific outputs related to water, energy and material savings, economic performance and social improvements –the “Five Goods”.

Aquests tres nivells es reflecteixen en la Teoria de Canvi: a través de les inversions del GFF, els fabricants haurien d’aconseguir resultats específics relacionats amb els “Cinc Béns”: l’estalvi d’aigua, energia i materials, el rendiment econòmic i les millores socials.

Pel que respecta al Fons, s’espera que els resultats dels fabricants individuals generin un impacte positiu global sobre el creixement econòmic i les bones pràctiques de la moda en la indústria tèxtil dels països en els quals el GFF realitza inversions.

Finalment, l’objectiu final del GFF és contribuir a un canvi de sistema a llarg termini enfocat cap a la producció de moda sostenible mitjançant l’adopció generalitzada de tecnologies d’impacte i innovadores.

Teoria de canvi d’alt nivell del GFF

El GFF és conscient de la dificultat que suposa aconseguir aquests resultats solament mitjançant les seves inversions, per tant, també presta una atenció particular al compromís de les parts interessades de la indústria tèxtil i del sector financer. Per a això, es compartiran les idees, els èxits i les millors pràctiques de les inversions del GFF, que puguin servir d’incentiu perquè altres organitzacions repliquin o ampliïn el model d’inversió del GFF.

Per a cadascun d’aquests nivells, l’equip de consultors desenvoluparà mètodes i eines específics de recopilació de dades. Amb les primeres inversions, que es realitzaran en 2021, l’avaluació del desenvolupament examinarà en profunditat els casos individuals d’inversió. En els anys posteriors, es realitzarà un seguiment dels resultats a partir de la cartera del GFF i es tractarà d’identificar com el Fons contribueix a desencadenar el canvi cap a una producció tèxtil més sostenible.

Nina Retzlaff
Nina Retzlaff
Nina treballa com a consultora sènior i coordinadora de projectes per a CAD en la promoció, gestió, execució i avaluació d’aliances a la RSE, en els efocaments de la base de la piràmide, la inclusió financera i en el desenvolupament sostenible del sector privat. Perfil LinkedIn