CAD Productions promourà iniciatives per a la creació d'ocupació a Etiòpia
UNIDO (CC)

En un context en el qual la pandèmia ocasionada per la COVID-19 està causant un enorme impacte en l’economia, i, particularment, en les comunitats més vulnerables, la creació de noves oportunitats d’ocupació constitueix un factor essencial per a promoure el creixement del desenvolupament econòmic local i sostenible.

En aquest context, l’Organització de les Nacions per al Desenvolupament Industrial (ONUDI), en col·laboració amb el Govern Alemany, està implementant la Iniciativa Especial per a la Formació i Creació d’Ocupació (SI), un projecte que pretén respondre a la desocupació juvenil a Àfrica mitjançant la creació d’aliances amb el sector privat, la societat civil i les institucions públiques i privades.

Partint d’aquesta iniciativa, el Govern d’Etiòpia, lidera l’aplicació de la SI mitjançant la promoció dels Parcs Agroindustrials Integrats (PAIIs) i els Centres de Transformació Rural (CTRs). L’objectiu d’aquesta iniciativa és, en primer lloc, donar suport a l’Estratègia Agroindustrial i al creixement econòmic rural al país; i, en segon lloc, atreure al sector privat per garantir l’establiment de plantes de processament de productes agrícoles i la integració dels agricultors en la cadena de valor.

CAD Productions, gràcies a la seva àmplia experiència en la creació de contingut d’impacte social, i en col·laboració amb la ONUDI, el Ministeri de Comerç i Indústria d’Etiòpia (MoTI) i la Corporació de Desenvolupament de Parcs Industrials Regionals (RIPDC), serà la productora responsable d’atorgar visibilitat a aquesta iniciativa. Així mateix, mitjançant la producció d’un documental promocional i l’elaboració d’una sèrie de productes de comunicació que il·lustrin els principals elements i bones pràctiques de la iniciativa en qüestió, es pretén contribuir a una major sensibilització i col·laboració per part de la comunitat. Està previst que aquest material es presenti també en la cerimònia d’inauguració dels PAIIs. El projecte comença aquest mes d’abril i la seva finalització està prevista per al mes de juny.

Ivana Ivorra
Ivana Ivorra
Ivana és assistent tècnica i d’investigació a GlobalCAD, especialitzada en projectes de comunicació.