Els pobles indígenes de l’Amazònia són especialment vulnerables als impactes del medi ambient. Com a part dels esforços per promoure la potenciació d’aquestes comunitats, GlobalCAD ha creat un cercador de fons verds, que permetrà a aquestes poblacions accedir a mitjans financers per implementar el model de gestió de reserves comunitàries, entre d’altres.

La plataforma funciona com un cercador dels fons verds identificats al llarg del projecte. L’objectiu principal de la mateixa és permetre als gestors de les ECAs (Executors de Contracte d’Administració) o als membres de les Reserves Comunals trobar aquells fons que més s’ajustin a les seves necessitats de finançament.

Un fons verd és un mecanisme de finançament que inverteix exclusivament en organitzacions socialment responsables, que promouen la protecció del medi ambient. Es pot centrar en empreses que donen suport al medi ambient, impulsant les energies renovables, el transport verd, la gestió de l’aigua i els residus, o la vida sostenible.

L’eina es va concebre en el marc del projecte “Escalant el model de congestió de les Reserves Comunals per a reduir les emissions i augmentar la resiliència dels pobles indígenes a l’Amazònia peruana”, desenvolupat al amb CESAL i en col·laboració amb l’organització mediambiental nord-americana Conservació Internacional

Mi fondo verde” respon a la necessitat de crear un fons per a la creació d’empreses de conservació. Aquest fons implicarà organitzacions públiques i privades, per proporcionar assistència tècnica i financera a les Reserves Comunals, implementant així una forma efectiva de gestió sostenible.

Amb aquesta finalitat, l’eina permet filtrar els fons segons diferents criteris: dimensió econòmica del fons, enfocament territorial, enfocament temàtic i tipus de suport financer. Els resultats obtinguts de cada cerca poden ser descarregats en format Excel. Addicionalment, cada mecanisme de finançament compta amb una fitxa personalitzada amb informació sobre el procés d’aplicació al fons i sobre els requisits principals. Les comunitats poden descarregar les fitxes i, si ho consideren necessari, també ampliar-les.

L’actual llista de fons no és definitiva, i s’ampliarà en funció dels nous mecanismes de finançament. També es proposa la seva conversió a una eina integral, mitjançant l’ampliació de serveis dins de la plataforma. Aquests serveis inclouran una secció formativa amb cursos, un llistat d’actors per a generar possibles aliances, o un repositori d’experiències prèvies dels negocis verds, entre altres. D’aquesta manera, la plataforma té el potencial per a convertir-se en un catalitzador d’oportunitats per al desenvolupament de negocis verds, a més de ser un punt de trobada per a organitzacions que vulguin accedir a aquests.

En aquest sentit, GlobalCAD ha proposat una sèrie d’escenaris d’implementació per als pròxims 12 mesos, amb l’objectiu de millorar la plataforma mitjançant noves funcionalitats i assegurar-se que aquesta sigui útil i efectiva per a les Reserves Comunals.