Recerca i acció del Fons de Desenvolupament de Capacitats (infografia)

En el marc del programa de Desenvolupament de Capacitats, s’han posat a prova enfocaments innovadors en matèria de competències a Uganda. Un equip de GlobalCAD, sota la coordinació de Nina Retzlaff, va documentar, a través de “The Action Research” aquells elements que funcionen millor per a millorar les habilitats a Uganda. Aquest informe ajuda a orientar la presa de decisions sobre com millorar la rellevància, la qualitat, l’eficàcia i l’accés equitatiu al fons de competències.

Aquesta infografia presenta una descripció general dels resultats de l’informe final del Action Research. Destaca els mètodes del Fons de Desenvolupament d’Habilitats, els seus factors d’èxit així com les seves característiques principals.

Geisel García Graña
Geisel García Graña
Responsable de comunicació i ecosistemes de GlobalCAD. Té un Màster en Recerca en Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. @geiselgg