Processos de canvi i lliçons apreses de la implementació del Fons de Desenvolupament de Capacitats a Uganda

La implementació del Fons de Desenvolupament de Capacitats pilot ha contribuït positivament a la rellevància, qualitat, accés, efectivitat i eficiència del desenvolupament d’habilitats a Uganda.
El SDF ha impulsat la creació d’aliances públic-privades per a la provisió de capacitació no formal per al desenvolupament d’habilitats orientades a la pràctica.
Aquesta és una de les conclusions de l’informe final “Processos de canvi i lliçons apreses de la implementació del Fons de Desenvolupament de Capacitats a Uganda (SDF)” (Action Research).

Aquest informe mostra com el SDF està contribuint a augmentar la rellevància, la qualitat, l’equitat i l’eficàcia del desenvolupament d’habilitats a Uganda. També explica com es gestiona el Fons de desenvolupament de competències i com es podría millorar l’eficiència interna del fons.

Nina Retzlaff
Nina Retzlaff
Nina treballa com a consultora sènior i coordinadora de projectes per a CAD en la promoció, gestió, execució i avaluació d’aliances a la RSE, en els efocaments de la base de la piràmide, la inclusió financera i en el desenvolupament sostenible del sector privat. Perfil LinkedIn