Llançament: 10 anys de GlobalCAD en dues publicacions

GlobalCAD ​​acaba de publicar el seu informe 10 anys i el Catàleg de publicacions 2020. Els llibres recullen deu anys de contribució al desenvolupament global.

Més que 100 projectes implementats en més de 100 països; més que 70 publicacions i 200 materials audiovisuals són alguns dels resultats de la nostra contribució al desenvolupament humà.

El nostre Informe de 10 anys i el nostre Catàleg de publicacions són un resum de tot allò que hem creat junts i el que hem après durant l’últim. període.

Aquestes publicacions recopilen les nombroses aventures que hem protagonitzat: projectes, publicacions i col·laboracions per contribuir a societats més humanes i inclusives al voltant del món.

Són un recordatori del que podem aconseguir quan treballem junts per aconseguir un objectiu comú i una base sobre la qual continuar construint durant els propers anys.

Geisel García Graña
Geisel García Graña
Geisel és responsable de comunicació i ecosistemes en GlobalCAD i consultora en temes de comunicació i ciutats sostenibles. És doctora en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. @geiselgg