Guyana, més prop de la implementació de REDD+ una vegada finalitzats els tallers de sensibilització comunitària

Un segon conjunt de tallers de sensibilització comunitària s’ha implementat en les comunitats guyaneses de Linden, Ituni, Kwakwani (Regió 10), Lethem, Shulinab, Aishalton (Regió 9), Mabaruma (Regió 1) i Kamarang (Regió 7) durant els mesos de juliol i agost de 2019. Aquests tallers són part del projecte Consultation and Stakeholder Engagement on REDD+ & Readiness Activities in Guyana.

Els tallers van estar dirigits a persones de diferents comunitats de les regions de Guyana. L’objectiu d’aquestes trobades va ser crear consciència sobre la naturalesa i les principals idees de REDD+, així com encoratjar als participants a discutir les opcions de participació en el procés de Preparació per a REDD+ (i més enllà) dins de les seves comunitats.

Durant els tallers es van presentar i van distribuir als participants diferents eines produïdes en el marc del projecte, com a cartells, fullets, guies per a professors, anuncis radiofònics i dos documentals. Aquestes eines no només són d’utilitat per a informar els participants dels tallers, sinó també per a ajudar a difondre els missatges de REDD+ a les seves respectives comunitats. Les eines van ser dissenyades de manera que puguin adaptar-se a les característiques específiques de cada comunitat en diferents regions.

La comunitat de Shulinab (Regió 9) participant en un dels tallers de REDD+ aquest mes de juliol

El procés d’implementació d’aquest conjunt de tallers es va estendre a aproximadament 270 persones que representen a 75 comunitats. A més, els tallers van incloure exercicis sobre com involucrar a les comunitats en el procés de REDD+ a Guyana.

Els tallers van concloure amb l’establiment d’un pla d’acció per a ajudar els participants a preparar esdeveniments d’extensió acte-organitzats en les seves pròpies comunitats.

Fins a la finalització del projecte, s’han previst altres accions per a augmentar la conscienciació sobre REDD+ a Guyana i promoure la participació de les comunitats indígenes i dependents dels boscos, les autoritats locals i regionals i les organitzacions a diferents nivells. Totes aquestes accions i activitats representen un gran pas cap a la implementació de REDD+ a Guyana.