GlobalCAD i la Fundació W.K. Kellogg acceleren aliances d'impacte en el sud-est de Mèxic
Grup de treball a Mèrida, Yucatán

L’equip de GlobalCAD a Mèxic ha dinamitzat diverses sessions de treball amb les quatre aliances participants en el Programa d’acceleració per a maximitzar l’impacte i l’efectivitat de les aliances de Chiapas i la Península de Yucatán a Mèxic, que desenvolupa en col·laboració amb la Fundació W.K. Kellogg.

El programa ofereix assesorament enfocat a maximitzar l’impacte i l’efectivitat d’aquestes quatre aliances, formades per organitzacions de la societat civil, el sector públic, l’acadèmia, ONGs, fundacions i empreses. Com a part de l’assesorament, es va realitzar un diagnòstic de les necessitats de les aliances i es va oferir suport tècnic en temes com a articulació de l’aliança, estratègies de mobilització de recursos, gestió, comunicació, i transició a nous enfocaments. Cadascuna de les aliances va seleccionar diverses àrees de suport i va elaborar un pla d’acció adaptat a les seves necessitats i temps.

Des d’el mes de novembre passat, les aliances han anat implementat aquests plans d’acció en estreta col·laboració amb l’equip de GlobalCAD. Les últimes sessions de treball implementades, entre el 20 de Març i el nou d’abril en Sant Cristóbal de les Cases i Mèrida, marquen l’equador d’aquest programa. Entre altres qüestions, s’han treballat aspectes clau per a la gestió de les aliances com són la definició d’objectius compartits alineats amb la visió i missió, la comunicació integral, els acords de col·laboració entre organitzacions, el monitoratge, l’avaluació i la presa de decisions.

La promoció de col·laboracions i aliances té els seus propis desafiaments, relatius al maneig d’equips diversos, diferents temps d’operació, i processos i canals de comunicació. No obstant això, a nivell internacional existeix la tendència de treballar de manera integral, col·laborant per a maximitzar l’impacte en combinar recursos i coneixements. Per a això, és clau la comunicació interna, la sistematització de la informació, així com la definició participativa de rols i responsabilitats en honor de millorar i escalar les aliances i escalar-les i fomentar el benestar de les persones.

Rosario Uriarte
Rosario Uriarte
Rosario és assistenta tècnica en GlobalCAD. Té vuit anys d'experiència en el camp del desenvolupament, particularment en el disseny i la gestió de programes, la recerca sectorial i orientada a polítiques, així com en aliances multisectorials.