Fomentant la sostenibilitat dels boscos a Guyana
En el nord de Rupununi, Guyana, els boscos romanen gairebé intactes. Crèdit: Patxi Uriz.

Amb una de les proporcions més altes de cobertura forestal del món, Guyana és un país ric en recursos naturals. Els seus boscos tropicals tenen una gran importància per a l’absorció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial.

No obstant això, l’agricultura intensiva, l’extracció de minerals i l’expansió de les infraestructures representen serioses amenaces per a aquesta riquesa.

GlobalCAD ha assolit una nova fita en el marc del projecte “Consulta i Implicació d’actors en REDD+ i activitats de preparació a Guyana”, amb el llançament d’una estratègia de comunicació i d’un pla estratègic de difusió.

En el marc d’aquest instrument es documentaran bones pràctiques de conservació forestal i activitats econòmiques sostenibles relacionades amb els boscos.

Això tindrà com a resultat un vídeo documental sobre les experiències de Guyana en la matèria, així com altres productes de comunicació tals com a llocs web i recursos en línia, programes de radi i pòsters.

Aquest material es distribuirà a través de mitjans de comunicació del país i de tallers en les comunitats que tindran lloc el proper any.

 

Filmant pràctiques sostenibles

En el marc d’aquesta activitat, un equip de CAD va visitar Rupununi Nord, a la Regió 9, on les selves tropicals romanen gairebé intactes i les comunitats indígenes estan fomentant formes sostenibles d’obtenir mitjans de subsistència a partir dels recursos naturals.

L’objectiu ha estat enregistrar les millors pràctiques llançades des de comunitats depenents del bosc, els qui són actors clau per a garantir la protecció forestal al país.

Caracteritzada per sabanes, l’àrea compta amb diversos ecolodges que obren les seves portes a un públic atret per la biodiversitat del lloc.

Man carrying piece of wood

Algunes comunitats indígenes fomentan formes sostenibles d’utilització dels recursos naturals. Crèdit: Geisel García Graña.

 

“En la comunitat es solia caçar de manera intensiva i algunes persones atrapaven animals per a comercialitzar-los. Però després ens vam adonar que aquestes pràctiques esgotaven els nostres recursos, la nostra font de subsistència”, explica Jacqueline Allicock, Regidora Superior de Surama, en el nord de Rupununi.

Les comunitats indígenes afirmen que els boscos són el seu “supermercat”, ja que allí troben tot el que necessiten per viure: aliments, medicines i materials per construir les seves cases.

 

Involucrant als actors clau

Durant la missió, l’equip també va presentar les tasques finalitzades fins al moment al Comitè Directiu del Projecte, integrat pel Ministeri de Recursos Naturals, el Consell Nacional de Toshaos, la direcció del Districte de Rupununi del Nord, el Comitè Directiu Nacional de les Organitzacions Comunitàries del Bosc, l’Associació de Pobles Amerindis, la Universitat de Guyana, la Comissió del Bosc de Guyana, l’Oficina de Canvi Climàtic, l’Associació de Productors del Bosc, Transparència Internacional Guyana, l’Associació de Mineres de Guyana i la Xarxa de medi ambient juvenil de Guyana.

A més, es van realitzar reunions amb col·laboradors de consultores amb projectes actius en el camp, així com amb el Consell Nacional de Toshaos, que representa a tots els líders de les comunitats indígenes, i amb la Unitat d’Execució del Projecte, del Ministeri de Recursos Naturals de Guyana.

Meeting REDD+

El Comitè Directiu  del Fons d’Associació de Carboni Forestal (FCPF) a Guyana esta integrat per diverses institucions relacionades amb la gestió dels boscos. Crèdit: Patxi Uriz.

 

Un país amb un 87% d’àreas boscosas

Els boscos de Guyana estan situats  dins de la regió de l’Escut de selva tropical de Guyana i es classifiquen en sis tipus: selva tropical (36%), bosc montano (35%), bosc de pantans i pantans (15%), bosc secs perennes (7%), bosc estacional (6%) i manglars (1%).

D’acord amb la Comissió Forestal de Guyana, la sabana interior representa gairebé el 11% de l’àrea del país i està vegetada principalment per pastures, arbustos i arbres de poca altura.

La sabana del nord està associada amb una vall profunda i la sabana del sud amb la pre-plana cámbrica, i intercalada amb formació rocosa de fins a 900 m.

 

El projecte REDD+

REDD és un mecanisme que representa la Reducció d’Emissions per Desforestació i Degradació Forestal i brinda una oportunitat per mitigar els efectes del canvi climàtic.

REDD s’ha convertit en REDD+, que inclou la conservació i la gestió sostenible dels boscos i la millora de les reserves forestals de carboni. REDD+ permet protegir els boscos al mateix temps que fomenta el desenvolupament sostenible.

CAD ha liderat el procés de documentació de REDD+ i ha contribuït a les activitats de preparació del programa en vuit països. A més de Guyana, s’han dut a terme activitats similars a Sudan, Ghana, República del Congo, República Democràtica del Congo, Moçambic, Libèria i Burkina Faso.

 

Imatges de les activitats realitzades durant aquesta tercera missió a Guyana:

REDD+ readiness activities

Biodiversity and sustainability in Surama

People from Surama

Geisel García Graña
Geisel García Graña
Geisel és responsable de comunicació i ecosistemes en GlobalCAD i consultora en temes de comunicació i ciutats sostenibles. És doctora en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. @geiselgg