Les comunitats, actors clau en la lluita contra la desforestació a Guyana
Més de 200 participants van expressar els seus punts de vista i idees sobre la implementació de REDD + a Guyana

GlobalCAD ha dinamitzat diversos tallers a Guyana en el marc de l’assessoria per a la participació en la Reducció d’Emissions per Desforestació i Degradació Forestal (REDD+) i les activitats de preparació al país.

Durant el mes de maig es van dur a terme diverses activitats per fomentar el compromís d’organitzacions i comunitats en set regions del país. L’objectiu d’aquests tallers va ser conèixer el nivell de consciència i de comprensió, així com les actituds sobre REDD+, la desforestació i la degradació dels boscos entre la població de Guyana. Els actors involucrats van participar també en la definició d’una estratègia de comunicació i un pla d’acció de suport al desenvolupament de REDD + a Guyana.

Un total de 179 representants de 49 comunitats van participar en els sis tallers celebrats a les regions de l’interior. En els tallers de la capital, Georgetown, van participar 43 membres de 35 agències i organitzacions.

Durant els tallers, els participants van expressar els seus punts de vista, inquietuds i idees per recolzar la implementació de REDD +, una iniciativa impulsada pel Ministeri de Recursos Naturals amb el suport de GlobalCAD en el marc del Fons Cooperatiu per al Carboni dels Boscos del Banc Mundial (FCPF).

La informació recopilada durant aquests tallers també servirà per identificar una estratègia de comunicació apropiada i els materials que s’utilitzaran per millorar la comprensió de les activitats de REDD + al país.

Els experts de CAD treballen en aquest moment en el desenvolupament d’estratègies destinades a fomentar la participació dels actors rellevants en la implementació de REDD+ a Guyana, que s’implementarà durant el proper any.

Aquests actors provenen de comunitats indígenes i dependents dels boscos i grups representatius com l’Associació de Pobles Amerindios (APA), la Comissió de Pobles Indígenes, el Consell Nacional Toshaos (NTC) i el Comitè Directiu Nacional d’Organitzacions Forestals Comunitàries. La consulta inclou també a associacions locals per al desenvolupament, membres dels sectors públic i privat, organitzacions no governamentals, de la societat civil i mitjans de comunicació.

Els compromisos comunitaris s’han dut a terme en Moruca, Regió Un; Mainstay, Regió Dues; Georgetown, Regió Quatre; Kwakwani, Regió 10; Bartica, Regió Set; Mahdia, Regió Vuit; i Lethem, Regió Nou.

La consulta va permetre involucrar a les comunitats en el diàleg sobre la implementació del projecte. A més, es va subministrar in situ un qüestionari que va incloure exercicis per recopilar informació en honor de comprendre les percepcions sobre la desforestació i la degradació dels boscos; acomodar i integrar les necessitats i expectatives dels participants del projecte; fomentar el compromís i la disposició per participar i buscar solucions i, finalment, proporcionar informació, crear consciència i donar oportunitats per al debat.

Geisel García Graña
Geisel García Graña
Geisel és responsable de comunicació i ecosistemes en GlobalCAD i consultora en temes de comunicació i ciutats sostenibles. És doctora en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. @geiselgg