CAD i IBAN celebren un taller amb empreses egípcies sobre lliçons apreses en negocis inclusius
Foto: CAD Productions

CAD i IBAN van dur a terme un taller sobre lliçons apreses com a part del Programa de Serveis d’Assessorament Estratègic que han estat desenvolupant des de gener del 2017. Durant el taller, els assistents van avaluar els resultats de la mentoria en negocis inclusius oferta a 15 empreses egípcies en el sector de béns de consum (FMCG).

En el marc del taller, els representants d’aquestes 15 empreses van definir estratègies d’aliances per accelerar l’impacte dels seus negocis.

Van discutir també els obstacles més comuns a l’hora d’accedir a nous mercats i oportunitats de finançament, així com potencials alternatives creatives per superar-los.

El Programa de mentoria metodològica de SAS

En 2015, IBAN va llançar amb CAD un estudi de base del sector de béns de consum a Egipte dirigits a la base de la pirámide. A partir de les oportunitats identificades per als models de negocis inclusius, IBAN va desenvolupar esdeveniments d’enfortiments de capacitats i creació de xarxes per a empreses i altres parts interessades de l’ecosistema. A més, va llançar una Guia per a professionals dels negocis inclusius en el sector de béns de consum  amb estudis de casos a tot el món.

El Servei d’assessorament remot identifica i recolza empreses nacionals de qualsevol grandària i sector amb potencial de creixement pel que fa al seus models de negoci inclusiu. També avalua l’aptitud organitzacional de l’empresa per treballar amb la base de la pirámide , analitza la cadena de valor de l’empresa, identifica els desafiaments clau, ofereix possibles solucions per superar els desafiaments i recolza el desenvolupament d’una estratègia d’aliances per a l’empresa.

El Programa d’Assessorament Metodològic de SAS es va implementar per primera vegada entre gener i juliol de 2017 amb deu empreses del sector de béns de consum a Egipte i va incloure un diagnòstic de l’empresa, una avaluació de l’aptitud per treballar amb la base de la pirámide I una anàlisi de la cadena de valor. En funció de la gran quantitat de sol·licituds i l’acolliment de la primera fase, es va decidir continuar el programa i llançar la segona fase amb altres cinc empreses (de juliol a desembre de 2017).

L’eina “Serveis d’assessorament estratègic a distància” va ser inclosa per la GIZ a la publicació Caixa d’eines de negocis ecològics i inclusius (Green and Inclusive Business Toolbox). L’eina és especialment útil en països on els programes de desenvolupament del sector privat amb activitats comercials inclusives no és molt present i l’ecosistema d’habilitació és fràgil.