Servei d'Assessoria Remota per a Empreses Inclusives (Green and Inclusive Business Toolbox)

La publicació Green and Inclusive Business Toolbox (Caixa d’eines de negocis ecològics i inclusius) de GIZ inclou un instrument de desenvolupament de capacitats dissenyat per CAD. El llibre ofereix eines per a la promoció de models comercials ecològics i inclusius als programes de cooperació per al desenvolupament.

L’eina creada per CAD, “Remote Strategic AdvisoryServices”, ajuda a identificar i establir una relació amb empreses que inclouen persones que viuen a la base econòmica de la piràmide (BoP ) en la seva cadena de valor. També encoratja a les empreses potencialment inclusives a comprometre’s amb la cooperació per al desenvolupament.

El Servei d’Assessoria Remota per a Empreses Inclusives permet analitzar el potencial comercial inclusiu d’una empresa nacional a baix cost. Això és especialment útil en països on no existeixen programes de desenvolupament del sector privat amb activitats comercials inclusives o en contextos fràgils, on resulta difícil que els experts internacionals treballin en el camp.

El Servei d’Assessoria Remota consisteix en un conjunt d’eines que apunten a identificar desafiaments clau al llarg de la cadena de valor de l’empresa i oferir solucions potencials.